Sistemes solars fotovoltaics per a autoconsum - Moment Solar fegicat - Gencat
Home

Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: FEGICAT (FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL•LADORS DE CATALUNYA)
Domicili Social: C/ Viladomat, 174, 4a. Planta, 08015 Barcelona
CIF G-65422941
Adreça de correu electrònic: suport@momentsolar.cat
Lloc web: www.momentsolar.cat
Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 47649 Foli 197 Fulla B 558243 Inscripció 1.
  1. OBJECTE
El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i condicions d'ús del Lloc web (www.momentsolar.cat) d'Iniciativa per al desenvolupament d'empreses instal·ladores S.L( IDEI) (d'ara endavant, “MOMENT SOLAR”). D'aquesta manera, MOMENT SOLAR compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)
El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de MOMENT SOLAR , modificant-se sempre que resulti necessari a fi d'adaptar-ho a l'actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc web.
  1. ACCEPTACIÓ DE L'USUARI
L'accés i ús del nostre Lloc web li atribueix la condició de “usuari”. Des d'aquest accés i/o ús, es considera que l'usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i condicions d'ús previstes en el present Avís Legal. Si l'usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el nostre Lloc web.
 
3. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB
3.1. Caràcter gratuït d'accés al Lloc web
L'accés i ús del Lloc web de MOMENT SOLAR té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc web estiguessin sotmesos al pagament d'algun preu, els usuaris seran prèvia i degudament informats a través del Lloc web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin a cada moment.

3.2. Obligació de fer un ús correcte del Lloc web
L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc web conformement a les disposicions del present Avís Legal i condicions d'ús, havent d'abstenir-se de realitzar les següents accions: - dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums o a l'ordre públic establert, o amb finalitats il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de MOMENT SOLAR o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
- utilitzar el Lloc web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir enllaços o enllaços al Lloc web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de MOMENT SOLAR ).
- falsejar la identitat de l'usuari o suplantar la d'un tercer, així com facilitar dades falses en l'emplenament de formularis i altres documents d'anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a MOMENT SOLAR permanentment actualitzada, sent a més l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que pogués causar a MOMENT SOLAR o a tercers per això.
- utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.
Els continguts i serveis oferts a través del Lloc web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d'edat. Únicament es permet l'accés i ús del Lloc web per part de menors d'edat si aquests últims compten amb l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc web pels menors al seu càrrec.
MOMENT SOLAR es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l'accés al Lloc web, els seus contingut i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal i condicions d'ús. MOMENT SOLAR conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l'usuari, especialment els referents a l'inici de procediments judicials penals o civils.
  1. RESPONSABILITATS
L'usuari utilitza el Lloc web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l'usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent enfront de MOMENT SOLAR i enfront de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
MOMENT SOLAR proporciona als seus usuaris l'accés al present Lloc web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. A més, el Lloc web utilitza cookies per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per a obtenir més informació sobre les cookies que gestiona MOMENT SOLAR , l'usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies. 
No obstant això, MOMENT SOLAR no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:
- la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc web, dels seus serveis i continguts, a causa de causes alienes al control de MOMENT SOLAR . - accions necessàries per a dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc web.
 - fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
- continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb la normativa legal aplicable. MOMENT SOLAR no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
 - informació publicada en el Lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
 - errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l'usuari utilitzat per a la connexió al Lloc web.
 - un ús del Lloc web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions d'ús.
 - l'incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris a través del Lloc web.
El Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, a fi de facilitar l'accés de l'usuari a informació d'empreses col·laboradores. MOMENT SOLAR no exerceix control algun sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. MOMENT SOLAR únicament ofereix a l'usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les condicions d'ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.
  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
MOMENT SOLAR , en qualitat de titular i responsable del present Lloc web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquests seran tractats per MOMENT SOLAR conforme a la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.
 A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractats de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta d'obligacions i garanties establertes en la citada normativa legal.
 Per a obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulti la nostra Política de Privacitat 
  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
La totalitat dels continguts del Lloc web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de MOMENT SOLAR o de tercers, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l'usuari cap facultat sobre ells pel mer accés i ús del Lloc web.
 Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc web de qualsevol manera per part de l'usuari, excepte en els casos contemplats legalment o expressament autoritzats per MOMENT SOLAR . En aquest sentit, s'exceptua l'explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per MOMENT SOLAR als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l'ús personal i privat dels continguts d'accés lliure i gratuït existents en el Lloc web.
 Qualsevol ús dels continguts del Lloc web que incompleixi l'anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MOMENT SOLAR o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.
 A fi de poder realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MOMENT SOLAR o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic MOMENT SOLAR
  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les previsions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.
 No obstant això, si l'usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l'Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l'usuari.Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies